Lär känna mig!

Utöver mitt konstnärsskap arbetar jag yrkesmässigt som orkestermusiker. Jag spelar valthorn. Musik har jag alltid ägnat mig åt på något sätt. Från blockflöjt till tvärflöjt och körsång via lite gitarr och piano landade jag med hornet som huvudinstrument på Musikhögskolan i Stockholm 1987-1992. Målningen har kommit in i mitt liv mest av en slump på senare år, och numera jobbar jag parallellt med båda konstformerna. En för mig perfekt mix där kreativiteten alltid tillåts ha en central roll!

Färger är min stora inspirationskälla; färger från naturen, färger från tyger, mönster och inredning eller andra vardagsting. Jag målar i abstrakt, impressionistisk form där jag mer strävar efter ett känslomässigt innehåll snarare än något som kan verbaliseras. Jag vill att mina tavlor upplevs och berör och att varje betraktare hittar sitt eget innehåll i dem.

Jag är född, uppvuxen, utflyttad och numera åter bosatt och verksam i Västerås. Här finns även min ateljé där jag tar emot besök efter överenskommelse.

Get to know me!

Alongside my artistry I am a professional musician, educated at the Royal College of Music in Stockholm, Sweden 1987-1992. I have been devoted to music and the arts my whole life starting at an early age with lessons learning to play the recorder, flute, guitar, choir singing and a little bit of piano. The horn is now my main instrument and today I strive for a good mix of professional orchestra work combined with my passion for painting.

Colours are my greatest source of inspiration; colours found in nature, in fabrics and prints, in interior decor and in simple everyday objects. I mainly paint in an abstract impressionistic form where the purpose is to evoke emotion that moves and effects each viewer accordingly.