“If you like it, Frame it!”

Akryl på duk. 100 x 120 cm. 8000 kr.