“Where’s the Goalie?”

Akryl på duk. 100 x 120 cm.

Pris: 9.000 SEK