“Where’s the Goalie?”

Akryl på duk. 100 x 80 cm.

Pris: 7000 SEK